Tàn Phá NewYork !Game Tàn Phá NewYork !, Trò chơi Tàn Phá NewYork ! online, load cực nhanh, không cần download.http://game9x.net/uploads/games/thumbnails/game-tan-pha-newyork--146-989.jpg
0.0/100 Đánh giá
Home » Game Flash » Game Action » Tàn Phá NewYork ! Game
share

Tàn Phá NewYork ! Game

Advertising

Please wait. 0% Loading...

0.0
Click "Like" and +1 for faster game loading. Like or comment to support us if you like this game!
Nhiệm vụ của bạn là điều khiển quái nhân phá hủy các tòa nhà cao ốc ở nước Mĩ.
A Game typically depicting fighting, violence, chaos, and fast paced motion. Sử dụng các phím :mũi tên để di chuyển.

Phím :cách để tấn công và phá hủy mục tiêu.

More fun with your opinions and guidance to others


Copyright © by Game9x.net.,Co. 2001-2012. All rights reserved.