Gấu Con Cứu BạnGame Gấu Con Cứu Bạn, Trò chơi Gấu Con Cứu Bạn online, load cực nhanh, không cần download.http://game9x.net/uploads/games/thumbnails/SNAG_Program-0145_659.jpg
9.0/101 Đánh giá
Home » Game Flash » Game Children » Gấu Con Cứu Bạn Game
share

Gấu Con Cứu Bạn Game

Advertising

Please wait. 0% Loading...

9.0
Click "Like" and +1 for faster game loading. Like or comment to support us if you like this game!
Bạn chỉ cần dùng chuột hoặc 4 mũi tên lên, xuống, trái, phải để điều khiển đường bay của chú gấu, sao cho chú ấy không đâm vào các con chim ác điểu và mấy toà tháp, đến cứu và đưa người bạn đang gặp nạn.
Thiếu nhi Bạn chỉ cần dùng chuột hoặc 4 mũi tên lên, xuống, trái, phải để điều khiển đường bay của chú gấu, sao cho chú ấy không đâm vào các con chim ác điểu và mấy toà tháp, đến cứu và đưa người bạn đang gặp nạn.

More fun with your opinions and guidance to others


Copyright © by Game9x.net.,Co. 2001-2012. All rights reserved.