Diệt KiếnGame Diệt Kiến, Trò chơi Diệt Kiến online, load cực nhanh, không cần download.http://game9x.net/uploads/games/thumbnails/SNAG_Program-0002_75.jpg
7.6/1020 Đánh giá
Home » Game Flash » Game Vietnamese » Diệt Kiến Game
share

Diệt Kiến Game

Advertising

Please wait. 0% Loading...

7.6
Click "Like" and +1 for faster game loading. Like or comment to support us if you like this game!
Tiêu diệt bầy kiến tinh quái dám định bê bữa điểm tâm picnic của bạn về tổ. Hãy cẩn thận, bọn kiến này rất khôn, có khả năng né hầu hết đạn đại bác của bạn.
Game Việt Hoá There are no specific guidelines for this game: D you explore it! It is not too hard to play... 8-x

More fun with your opinions and guidance to others


Copyright © by Game9x.net.,Co. 2001-2012. All rights reserved.